loading

مهندس فروش


در اغلب موارد شاهد آن هستیم که مشاورین محترم سیستم های فروش با دادن وعده هایی نظیر عقد قرارداد فروش یا اجاره در کمتر از یک هفته، قیمت پیشنهادی خود را که اغلب کمتر از ارزش واقعی و قیمت عرف منطقه است را به مالکین محترم تحمیل می نمایند و این در حالی است که مالکین بالاجبار و صرفاً به خاطر هشدارهای نامعقول مشاورین مبتدی، ممکن است دچار سردرگمی شوند و تن به خواسته های آنان مبنی بر فروش یا اجاره املاک خود زیر قیمت واقعی آنها بدهند.
آنچه هدف اساسی و برتر تیم هلدینگ برازنده در حوزه مهندسی فروش می باشد، به قیمت فروختن املاک به ارزش و قیمت واقعی آنها می باشد که بعضاً به دلیل کیفیت بالای اجرایی و عدم توانایی نشان دادن این مهم به خصوص در زیرساخت های پروژه که از طریق پکیج جامع هویت فنی این چالش مهم را حل و فصل نموده است می توان علاوه بر قیمت دقیق بر اساس ارزش واقعی ملک، به آن ها ارزش افزوده ای داده و حتی از قیمت عرف منطقه بالاتر به فروش رساند. این اصل اساسی و مهم در حوزه مهندسی فروش از طریق دو پیش شرط اساسی داشتن پکیج هویت فنی و عدم حضور مشاورین املاک در مدت زمان فروش به صورت کاملا تضمینی با عقد قرارداد حقوقی امکان پذیر می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.