loading

هویت فنی ساختمان


یکی از بزرگترین دلایل کاربردی تهیه و تنظیم پکیج هویت فنی ساختمان نشان دادن تفاوت های عمده میان سازندگان منطقه با سطح سازندگی متفاوت از نظر نوع و کیفیت ساخت می باشد. عمده تفاوت میان سازندگان یک منطقه در زیرساخت های سازه های ایشان می باشد. از جمله دلایل استفاده کاربردی پکیج هویت فنی ساختمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شفاف سازی نوع اجرا در پروژه های ساختمانی
1- ایجاد ارزش افزوده به صورت ضمانت شده
2- ایجاد امنیت خاطر به مالکین از لحاظ شرایط ساخت پروژه
3- رزومه سازی و برندینگ پروژه
4- تهیه و تدوین بسته ای ماندگار از اطلاعات و مستندات پروژه برای ارائه واقعیات
5- کلیه خریداران و حتی پیش خریدکنندگان از جزئیات اجرایی پروژه کاملا مطلع می شوند و آگاهانه خرید می نمایند.
6- هویت فنی ابزاریست که از زمان تحویل آپارتمان تا زمان فرسایش ساختمان کاربرد دارد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.