loading

هویت فنی ساختمان 1


خواه زمانی که سازه به اتمام نرسیده است و ما اطلاعاتی از چند و چون و شمایل نهایی ساختمان نداریم و خواه زمانی که ساختمان تکمیل شده را خریداری می نماییم و اطلاعاتی از چگونگی زیرساخت های آن به خصوص زیر ساخت های تأسیساتی ساختمان که در مدت عمر 50 ساله ساختمان بسیار حائز اهمیت است نداریم، این نیاز بیش از هر زمانی احساس می گردد که ما اطلاعاتی جامع به مثابه یک هویت فنی ساختمان در دست داشته باشیم که بتوانیم با کمترین هزینه و با یک مدیریت صحیح این دغدغه ها را به حداقل ممکن برسانیم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.