loading
Slider
_

دپارتمان معماری

_

دلیل عمده تشکیل دپارتمان معماری هلدینگ برازنده با کادری مجرب و همراهی دانش فنی بالای مهندسان، این امر مهم است که مالکین محترم در پروسه آغازین قرارداد مشارکت در ساخت به دلیل عدم آگاهی و شناخت اصول و فنون معماری و ساختمان سازی، با امضای قرارداد مشارکت در ساخت شریک دومی به ملک خود اضافه می کنند که در حین اجرای نقشه ها به اصطلاح در عمل انجام شده قرار گرفته و بالاجبار به نقشه ها و پلان هایی که ممکن است بر اساس سلیقه ایشان نباشد تن دهند.
دپارتمان معماری هلدینگ برازنده جهت پیشگیری از این اتفاق ناخوشایند در زمان قبل از امضای قرارداد با توجه به ویژگی های هر منطقه و موقعیت قرارگیری زمین، با در نظر گرفتن کلیه جوانب طراحی فازهای صفر، یک و دو برای هر مجموعه با ارائه تعداد حداقل پنج پلان متفاوت با نشان دادن زاویه نورگیری واحدها با بیشترین میزان نورگیری، نوع قرارگیری واحدها و تراس مربوط به هر واحد و همچنین نوع چیدمان داخلی پلان ها سعی بر آن دارد تا دیدگاه مالکینی را نسبت به طراحی صحیح و اصولی مطابق بر سلیقه شخصی ایشان و در چارچوب اصول و ضوابط شهرداری روشن سازد.
گروه معماری هلدینگ برازنده با دانش اصول دکوراسیون داخلی (شناخت چیدمان، آشنایی با مواد و مصالح روز دنیا، نور پردازی) و توجه به تمام جزئیات اعم از تنــاســـبـات، زیبـــایــی شناسی، روانشناسی محیط و شناخت رنگ و تـأثیر آنها در فضای داخلی به شما کمک می کند تا ایده های ذهنی تان را بصورت خلاقانه به واقــعیــت تبدیـل کنـد و زندگی در فضاهایی کاربردی همراه با آرامش و زیبایی تجربه کنید.
خـــلاقــــیت و نوآوری را در هــــم آمیخته ایم تــا توانــایــی هـــایی خـــود را به بهترین نحو به خدمت گیریم و بیشترین رضایت را از کارفرمایان خود کسب نماییم.