loading
Slider
_

دپارتمان حقوقی

_

دایره حقوقی «هلدینگ برازنده» مشتمل بر وکلای پایه یک دادگستری متخصص در حوزه ساختمان با تسلط کامل بر علوم اجتماعی و رفتارشناسی و قوانین حقوقی و مقررات ثبتی، دارای ارتباطات قوی در نهادهای شهرداری و اداره های ثبت و دارایی، با تجربه کافی و سوابق درخشان و توانایی پاسخگویی بر پایه صبر و حوصله و دقت بالا پاسخگوی کلیه نیازهای دو طرف یک قرارداد مشارکت در ساخت می باشند.
مراحل کامل مشاوره دایره حقوقی هلدینگ برازنده به مالکین محترم شامل جلسات پیش از عقد قرارداد مشارکت در ساخت، مراحل پس از عقد قرارداد و در حین اجرای پروسه ساخت و ساز و در نهایت مرحله اخذ اسناد و عدم خلاف ساختمان و دریافت صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب می باشد
در صورت بروز مشکل و اختلاف، نمایندگان تعیین شده از سمت مالکین می توانند در صورت نیاز به صورت دوره ای از تیم دایره حقوقی درخواست تشکیل جلسه نموده و قبل از مراجعه به مراجع قضایی موارد اختلاف را از طریق مباحثه با وکلایی که از ابتدای امر در پروسه قرارداد حضور داشته اند، حل و فصل نمایند.

در دنیای پرهیاهوی امروز یکی از موضوعاتی که می تواند جامعه را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و نیز در مقابل قانون» است که مهمترین تأثیر این آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی و هرآنجه که امروزه به وفور در راهروهای دادگاه ها شاهد آن هستیم، دانست؛ مباحث حقوقی هرکدام به نوبه خود دارای تفاسیر متعددی می باشد و به تبع آن هر وکیل و قاضی حقوقی می تواند دیدگاه مختص به خویش را داشته باشد، هلدینگ برازنده با تشکیل دایره حقوقی متشکل از صاحب منصبان نخبه و متخصص در حوزه ساختمان، کلیه جوانب و دیدگاه های مختلف را در جلسات پیش از عقد قرارداد به صورت موشکافانه بررسی می نماید. یکی از مهمترین مواد قانونی مشترک که پایه اصلی قراردادهای مشارکت در ساخت می باشد ماده 10 قانون مدنی می باشد که ماده ای است که آزادی قرارداد ها را اعلام می کند. در حقیقت این ماده به اراده طرفین قرارداد احترام می گذارد ( اصل آزادی قرارداد ) قراردادهای عادی برمبنای ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود. ماده 10 قانون مدنی بیان می کند که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. یکی از دلایل مهم حضور دایره حقوقی در بطن جلسات قرارداد مشارکت درساخت ماده 10 می باشد، زیرا این ماده به شما اختیار ثبت مواردی را می دهد که کاملا توافقی می باشند اما ممکن است بر اثر عدم ناآگاهی موجب ضرر و زیان شما گردد. عدم توجه به آداب و اصول قانونی قراردادها موجب بروز خسارات جبران ناپذیری خواهد شد لذا با هوشیاری کامل با مشاوره جامع از سوی دایره حقوقی هلدینگ برازنده حافظ سرمایه مالی خود باشید.